Lietošanas noteikumi Maskavas 427b

Automazgātavas lietošanas noteikumi :

• Pirms iebraukšanas automazgātavā noņemiet antenas, aizveriet logus, pielociet atpakaļskata spoguļus. Noņemiet jumta bagāžnieku, stiprinājumus, kronšteinus, velosipēdu transportēšanas aprīkojumu un citu papildaprīkojumu. Slotiņām jābūt sākuma/miera pozīcijā, aizveriet logus. Ja automobilim ir vaļēja kravas kaste, mazgāšanu nedrīkst sākt.

  Pēc apmaksas veikšanas lēnām iebrauciet starp dzeltenajām ierobežojošajām joslām.

• Apstājieties, kad iedegas STOP zīme/sarkanā gaisma.

• Nobloķējiet durvis, novelciet/aktivizējiet stāvbremzi un izslēdziet motoru (automobiļiem ar automātiskajām pārnesumkārbām iestatiet pārslēgumsviru “P” (stāvēšana) režīmā).

* Mazgāšanas laikā neizkāpiet no automobiļa, nepārvietojiet to un nedarbiniet logu slotiņas.

• Kad iedegas zaļā gaisma, mazgāšana ir beigusies — nekavējoties izbrauciet ar savu automašīnu.

• Automobiļi tiek mazgāti ar spēcīgu ūdens strūklu — mēs neatbildam  par krāsojuma bojājumiem,mazgājot sarūsējušas un pārkrāsotas automašīnas.

• Maksimālais automobiļa augstums – 2,30 m.

• Maksimālais automobiļa platums – 2,00 m.

• Mēs neatbildam par spoileru un antenu bojājumiem, kas radušies mazgāšanas laikā.

• Automazgātava neatbild par mazgāšanas laikā radītajiem bojājumiem, ja netiek izpildīti augstāk minētie noteikumi vai klienta

transporta līdzeklis nav ideālā tehniskā stāvoklī.

• Ja pēc mazgāšanas tehnisku vai citu iemeslu dēļ nepaspējāt izbraukt no halles un izbraukšanas vārti ir aizvērušies, zvaniet 6 111 222 8 un sagaidiet mūsu personāla palīdzību.

Ja nepieciešama palīdzība, zvaniet – 6 111 222 8